Антологија српске музике

Дела Станојла Рајичића: Две игре, опус 31, циклус Лисје жути, Концерт за клавир и оркестар број 3 и Свита за оркестар

Рођен 1910. године у Београду, Станојло Рајичић је завршио клавирски одсек у Музичкој школи, у класи Руже Винавер, док му је прва теоретска упутства дао Миленко Пауновић. Студије композиције наставио је у Прагу, дипломиравши 1935. године на Државном конзерваторијуму у класи Рудолфа Карела и на мајсторској школи код Јозефа Сука. По повратку у Београд 1936. године, радио је као професор клавира у Музичкој школи „Станковић”, а потом и у Средњој музичкој школи при Музичкој академији. Избором за доцента Музичке академије започиње његова педагошка делатност у области композиције, а 1954. године постаје редовни професор. Године 1958. изабран је за редовног члана Српске академије наука и уметности. У периоду од 1959. до 1962. био је директор Музиколошког института.

Уредница Ирина Максимовић Шашић