Читај ми!

Савремена српска музика

Духовне композиције Светислава Божића

Овај аутор је дипломирао и магистрирао на Одсеку за општу музичку педагогију Факултета музичке уметности у Београду у класи Радомира Петровића, а од 1980. године радио је на овој високошколској установи.

Његово стваралаштво се заснива на очувању и обнови два витална поља музичке традиције: духовног и световног, пре свега у жанровима хорске и оркестарске музике. Исходиште Божићеве духовне и световне хорске музике која доминира у његовом стваралаштву, налазимо у фолклору и Мокрањчевој традицији. У Божићевом опусу се поред хорских налазе и, вокално-симфонијска, симфонијска, концертантна, камерна и солистичка дела, која су извођена широм Европе, у Сједињеним Америчким Државама и Русији. Светислав Божић се бави и теоријским радом, посебно питањима везаним за модални систем мишљења. По речима самог аутора, његов уметнички кредо „заснива се на личној ревизији музичке осећајности православља”.

Уредница емисије: Ивана Неимаревић