Читај ми!

Студије и огледи

Предраг Крстић: Образовање за отпор

У емисији Студије и огледи, у понедељак, 4. и уторак, 5. јануара, можете пратити текст Предрага Крстића „Образовање за отпор: прилог реконструкцији Адорнове педагогије”.

Аутор у тексту настоји да интегрише запажања Теодора Адорна о васпитању и образовању, која су расута готово по читавом његовом опусу. Крстићева намера међутим није доктринарна: издала би се лојалност аутору и подбацило испод његове критике када би таква интеграција настојала да реконструише неку неокупљену или неизречену Адорнову „просветну доктрину”. Код заклетог антисистематичара, какав је Адорно, ни визије просветне теорије и праксе не смеју прерасти у систем. Реч је пре о ставу или држању које инсистира на покушају да се антиномија образовања – неслободним средствима до циља слободе, манипулацијом до немогућности да се буде изманипулисан – унесе у школске, и не само школске, задатке, као циљ који ће онемогућити понављање Аушвица, омогућити аутономију и оспособити за ауторефлексију.

Чита Александар Божовић.
Уредница Оливера Нушић.