Читај ми!

Радијско предавање

Ива Драшкић Вићановић: Реч и слика

У емисији Радијско предавање, у петак, 25. децембра, можете пратити излагање Иве Драшкић Вићановић под називом „Реч и слика. Проблем (не)могућности превођења”.

У свом предавању Ива Драшкић Вићановић разматра проблем (не)могућности ’превођења’ – односно (не)могућност изражавања суштинског смисла речи сликом и обрнуто. Она препознаје различитости и аутономију како естетског простора речи, односно језика с једне стране, тако и естетског простора слике, с друге стране. Применом феноменолошког метода, Драшкић Вићановић настоји да прецизира њихове међусобне дистинкције и естетске специфичности.

Уредници Оливера Нушић и Предраг Шарчевић.