Читај ми!

Имагинарна едиција

Алисон Башфорд: Доба глобалне заразе – историја, болест и глобализација

У овом тексту Алисон Башфорд нуди преглед историјски специфичних, али уобичајених, логика и мера помоћу којих се у XIX и XX веку, као и на почетку XXI века, трагало за безбедношћу од болести. Она указује на дубоке историјске везе између трговине, колонијализма, националних интереса и изузетно политизованог поља јавног здравља у процесима контроле болести.

Први део текста указује на радове који се баве везама између националних историја и појаве међународних и светских здравствених структура током XX века, с фокусом на интернационализацију система за управљања епидемијама, снове о искорењивању болести, колонизацију, деколонизацију и управљање светским здравством. У другом делу разматра се питање територијалне здравствене регулације, медицинско-правне граничне контроле и кретања људи преко државних граница, како историјски, тако и у XXI веку. У трећем делу текста ауторка се бави различитим аспектима глобалних болести и безбедности током XX и XXI века, представљајући радове који испитују савремени глобални епидемиолошки надзор, информационе мреже и токове информација који све више, али не и у потпуности, заобилазе националну државу као такву.

Овај текст Алисон Башфорд преузет је из зборникa Medicine at the Border („Медицина на граници"), који је 2007. године објавила издавачка кућа Макмилан.

Превод с енглеског: Ивана Вујановић
Текст чита: Александар Божовић
Уредник: Предраг Шарчевић