Читај ми!

Теоријски профили

Дан Спербер: Клод Леви-Строс

У емисији ТЕОРИЈСКИ ПРОФИЛИ од 14. до 18. децембра, можете слушати текст под насловом „Клод Леви-Стос”, који је написао Дан Спербер.

Дан Спербер (рођен 1942. године) је француски антрополог и когнитивни научник. Aутор је бројних студија на пољу антропологије, лингвистике, филозофије и психологије, а његове најзначајније књиге су: Поновно промишљање симболике (1975), О антрополошком знању (1985), Објашњавање културе (1996). Био је први лауреат награде „Клод Леви-Строс" 2009. године, за изузетан допринос на пољу друштвених и хуманистичких наука.

Текст о Клоду Леви-Стросу први пут је штампан у зборнику Structuralism and Since објављеном у издању Oxford University Press-а, који је приредио Џон Старок. Сперберов текст је један од неколико критичких чланака овог зборника који доносе различите интерпретације, анализе и уводе у наслеђе незаобилазних филозофа и теоретичара као што су Клод Леви-Строс, Мишел Фуко, Ролан Барт, Жак Лакан и Жак Дерида.

Превела с енглеског Ивана Максић
Читала је Душица Мијатовић.
Уредница циклуса Тања Мијовић.