Студије и огледи

Албер Ками: Побуњени човек

У емисији Студије и огледи можете слушати делове књиге Албера Камија „Побуњени човек” у новом преводу Слободана Дамњановића.

Славни Камијев оглед брани, наизглед, радикалан предлог: човек је највише човек управо онда када се побуни против разних облика неслободе. Истовремено, побуна је чин којим човек преузима одговорност за себе и сопствени свет. Према томе, побуна је увек и појединачни и колективни (политички) чин. 

Побуни је потребно одредити вредност, јер метафизичка побуна – која иде против принципа неслободе – није иста као појединачна побуна, или као политичка побуна. Оно, међутим, што Камија занима јесте да ли се побуни као таквој може одредити вредност. Да ли је, другим речима, побуна, напросто, услов људскости? Да ли је прометејски чин побуне против богова својствен људима, или је, ипак, реч о својеврсном изузетку? 

Вредност политичке побуне може се утврдити и апостериори (под условом да побуна против диктатуре успе). Вредност метафизичке побуне, томе насупрот, да се одредити унапред. Непристајање на религијски ауторитет, који комбинује метафизичке и политичке мотиве неслободе, утолико је услов сваке слободе. Оно, међутим, што је заједничко свакој побуни, сугерише Ками, јесте борба против ресантимана, борба, дакле, пре свега, против властите пасивности и тражења изговора да се не делује. 

Деценијама пошто је написан, овај Камијев текст одише непорецивом актуелношћу.

Читао је Александар Божовић
Уредник Иван Миленковић