Читај ми!

Рефлексије

Рут Мејер: Дискурс о вирусу и реторика биотрилера

У емисији Рефлексије, у петак, 27. новембра, можете слушати текст Рут Мејер „Дискурс о вирусу и реторика биотрилера”.

Рут Мејер у раду настоји да прикаже на који начин се из медицине преузимају неки начини говора, нарочито о вирусима, да би послужили у данас популарним наративима. Она истражује жанр биотрилера, дакле романа и филмова који покушавају да премосте јаз између фантазије и реалности, између фикционе спекулације и научног увиђања истине. По ауторкином мишљењу биотрилери успевaју да замуте границу између факта и фикције, а њихови измишљени драмски догађаји могу да остваре изразито политичке ефекте у стварном свету. Али, чак и када нема тако очигледног реципроцитета између света политике и света популарне фикције, биотрилери могу имати једну важну културну функцију. „Уверена сам да их треба сагледати као сведочанство о ширим трансформацијама у нашем политичком несвесном. Савремени биотрилери, организовани око мотива о вирусу заправо региструју једну широку промену која се догађа, пре свега, у нашој концептуализацији претње".

Текст је преузет из пролећног броја часописа Cultural Critique, за 2007. годину у издању University of Minnesota Press.

Превод с енглеског: Александар Недељковић
Чита Александар Божовић
Уредници Оливера Нушић и Предраг Шарчевић.