Читај ми!

Научни скупови

Слика и реч – говори Саша Радовановић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ петком слушате снимке са конференције РЕЧ И СЛИКА која је, у организацији Естетичког друштва Србије, одржана 8. и 9. октобра у Заводу за проучавање културног развитка у Београду. У вечерашњој емисији овог циклуса можете пратити излагање Саше Радовановића „Ничеова метафора између слике и појма”.

Према традиционалној Аристотеловој теорији, истраженој у Поетици, појам претходи метафори. Метафора се дефинише као преношење са једног појма на други, са логичког места на неко друго, са „дословног” на пренесено значење. Како запажа Саша Радовановић, Фридрих Ниче је направио својеврстан заокрет у разумевању метафоре, што се уочава још у његовим раним списима (посебно у О истини и лажи у изванморалном смислу...). За Ничеа, метафора више није реторичка стилска фигура, већ фундаментални нагон, стваралачки принцип и естетски прафеномен. Сходно томе, показује се да наша појмовна култура има своје археолошке фундаменте у несвесно-стваралачким процесима метафоризације. 

Метафоризација има своје ступњеве: нервна драж, слика, глас, реч и појам. Прелазак са једног на други ступањ Ниче одређује као уметнички пренос, који није каузалан ни логички већ естетски и алогички однос. Аутор излагања закључује да Ничеово ново одређење метафоре путем уметничког преноса пружа могућност дубљег повезивања филозофије и уметности.

Следећег петка, 4. децембра, наставићемо емитовање звучних записа са овог научног слупа.

Уредница циклуса Тања Мијовић.