Читај ми!

Стереорама – Ноћни програм

Остварења Лудвига ван Бетовена, Фредерика Шопена, Здењека Фибиха, Франсоа-Жозефа Надермана, Жоржа Онслоуа и Пола Тафанела.

01.05 Лудвиг ван Бетовен
Клавирски трио у Ес дуру Hess 47 - Allegro con brio (12:06)
Клавирски трио у Ес дуру опус 63 (34:12)
Изводи Бетовен пројект трио у саставу: Џорџ Лепоу, клавир, Сунг Ме Ли, виолина и Венди Ворнер, виолончело (Cedille, 2010)


01.50 Фредерик Шопен
Клавирски концерти у транскрипцији за клавир и гудачки квартет:
Клавирски концерт број 1 у е молу (41:49)
Клавирски концерт број 2 у еф молу (33:26)
Изводе: Наум Штаркман, клавир и Гудачки квартет Глинка


03.05 Здењек Фибих
Соната за виолину и клавир опус 27 (10:22)
Соната за виолину и клавир у Де дуру из 1876 (22:34)
Изводе: Јозеф Сук, виолина и Јозеф Хала, клавир


03.40 Жорж Онслоу
Квинтет за дувачке инструменте у Еф дуру опус 81 број 3 (20:23)

Пол Тафанел
Квинтет за дувачке инструменте у ге молу (25:47)
Изводи квинтет Сиринкс у саставу: Ингрид Салевски, флаута, Дитер Салевски, обоа, Волфганг Мејер, кларинет, Карл-Тео Молберг, хорна и Рајнер Шотштет, фагот


04.25 Франсоа-Жозеф Надерман
Соната за харфу број 1 у Ес дуру (4:50)
Соната за харфу број 2 у Це дуру (4:26)
Соната за харфу број 3 Бе дуру (6:39)
Соната за харфу број 4 у Ге дуру (5:27)
Соната за харфу број 5 у Еф дуру (7:57)
Соната за харфу број 6 у де молу (6:59)
Соната за харфу број 7 у Це дуру (6:53)
Изводи Ани Шалан на Ераровој харфи