Читај ми!

Предавања

Слика и реч – говори Уна Поповић

У емисији ПРЕДАВАЊА можете слушати снимак излагања Уне Поповић „Језик цртежа и визуелно мишљење: магија у атељеу”. Излагање је одржано 8. октобра као уводно предавање научног скупа „Слика и реч” који је у Заводу за проучавање културног развитка у Београду организовало Естетичко друштво Србије.

Заступајући тезу да приступ односу слике и речи, односно уметности и филозофије, треба да буде партикуларан, Уна Поповић анализира разултате пројекта „Језик цртежа и визуелно мишљење", који је спроведен на Академији уметности у Новом Саду под руководством Милоша Вујановића. Пројекат је имао за циљ да студенте филозофије кроз праксу цртања упозна са основим елементима језика цртежа, а последично и са основним категоријама визуелног мишљења. Искуство уметничке продукције је, према поставкама пројекта, требало да обезбеди другачији основ за промишљање уметности и изградњу естетичких појмова и теза код студената филозофије, те да им обезбеди флексибилнији приступ уметности у односу на онај чисто теоријски. Анализа резултата пројекта спроведена је путем анкета и интервјуа са учесницима, осмишљених тако да испитују теоријске концепције студената током целокупног трајања пројекта. Ауторка излагања сматра да резултати показују да је почетна хипотеза пројекта оправдана, то јест да учење језика цртежа и визуелног мишљења у пракси значајно утиче на формирање теоријских и филозофских ставова о уметности.

Следећег петка, 20. новембра, наставићемо емитовање звучних записа са овог научног слупа.

Уредница циклуса Тања Мијовић.