Читај ми!

Студије и огледи

Иван Миленковић: Онтологија праксе Лина Вељака

У емисији Студије и огледи можете слушати текст Ивана Миленковића „Онтологија праксе Лина Вељака”

Ако онтологија поставља питање о ономе што јесте, филозофија праксе поставља питање о ономе што још није (али би могло бити). Ако онтологија поставља питање шта је то што јесте, филозофија праксе пита како се мења то што јесте (ако уопште јесте)? Ако онтологија трага за оним што остаје исто у свим променама, филозофија праксе пита о ономе што се непрестано мења. Ако је онтологија увек већ метафизика, пракса је увек већ метаболика (од μεταβολήσμός, промена). Онтологија праксе био би, утолико, својеврсни оксиморон.

Загребачки филозоф Лино Вељак читавог свог филозофско-грађанског живота живео је ту противречност. С једне стране онтолог који настоји да открије оно што у свим променама остаје исто, с друге стране је, најпре као грађанин, а потом и као филозоф, био активан у политици, у ономе, дакле, што је подложно непрестаним променама. Та два своја бића настојао је да споји у филозофији праксе којој је, као марксиста, остао веран читавог свог филозофског живота. Миленковић управо инсистира на том парадоксу суочавајући самог Вељака са импликацијама његове филозофске позиције.

Чита Гордана Гачић