Са београдских сцена – Ауторски концерт Владимира Тошића

Репродуковаћемо снимак ауторског концерта Владимира Тошића који је забележен 12. новембра 2019. године у Студентском културном центру у Београду. Том приликом наступили су: Београдски гудачки оркестар „Душан Сковран” и солисти: виолинисткиња Гордана Матијевић, флаутисткиња Стана Крстајић и пијанисти Владимир Цвијић и Љиљана Вукеља. Дириговао је Раде Пејчић

Владимир Тошић, композитор и мултимедијални уметник, рођен је у Београду 1949. године. Студије композиције успешно је завршио на Факултету музичке уметности, у класи Василија Мокрањца, а током 70-их година прошлог века био је члан авангардне групе Опус 4 са којом је основао Ансамбл за другу нову музику и фестивал Друге нове музике. Уметници окупљени у оквиру групе Опус 4 – Мирослав Миша Савић, Милимир Драшкић, Модраг Лазаров Пасху и Владимир Тошић – били су први који су у нашој средини, поред својих остварења, представили и дела светских минималиста.

Од 1986. године Тошић ради као професор на Факултету музичке уметности, на Катедри за музичку теорију. Његова дела извођена су на домаћим и страним концертним подијумима, пре свега у Сједињеним Америчким Државама, Немачкој и Бразилу. Добитник је прве награде на конкурсу Томас Блох у Паризу 2000. године.

Основа стваралаштва Владимира Тошића је редукционистички приступ. Сва његова дела су заснована на веома малом броју различитих елемената, а понекад чак и на само једном (попут боје, ритма или хармоније). Дела његовог опуса красе и процесуална организација, симетрична форма, репетитивност, као и инсистирање на боји.

После Меланжа из 1975. године, прве минималистичке композиције у Србији, као и других остварења која су настајала до 1990, уследио је Тошићев други стваралачки период. Музиколошкиња Марија Масникоса овај период композиторовог стваралаштва сврстава у постмодерни минимализам који је трајао до краја прве деценије овог века. Трећа композиторова стваралачка фаза почиње 2010, а најкомплекснија је у серији Медиала. По речима Масникосе, у овом стваралачком сегменту његова дела су и даље „потписана” употребом аликвотног модуса, процеси су краћи и нешто слободнији, за разлику од дотадашњих строгих и поступних процеса изградње и разградње репетитивних модела, који су усмеравали Тошићеве раније минималистичке композиције.

Композиција Медиал 623 за гудаче је отворила Тошићев ауторски концерт. Дело је писано 2012. године, а, по речима аутора, настало је на основама слободно третираних медијалних веза и веома слободном варирању почетног модела. Након тога ћућете још и Квинтал за виолину, клавир и гудаче, потом Медиал 9 за гудаче, Воксал за виолину, флауту, клавир и гудаче, а потом и Алтус за гудаче и клавир.

Овај концерт омогућио је СОКОЈ, а за вечерашње емитовање добили смо га љубазношћу аутора.

Уредница емисије Марија Вуковић