Читај ми!

Научни скупови

Проблем предвиђања у филозофији и науци – говори Душко Прелевић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ можете слушати снимак излагања Душка Прелевића „Предвиђање и интердисциплинарност” са 28. Филозофског симпозијума о теми „Проблем предвиђања у филозофији и науци”, који је одржан 14. септембра у Сремским Карловцима.

У свом излагању Душко Прелевић преиспитује перцепцију о природним наукама као егзактним, насупрот друштвеним, која је заступљена како у научној заједници тако и у ваннаучним круговима. Уврежено мишљење да природне науке пружају већу сигурност предвиђања доводи се у питање на примерима неколико наука, a пре свега медицине и економије, чија се предвиђања великим делом темеље на историјским искуствима, социолошким и психолошким факторима и тако даље. У том контексту, чак и сама подела на природне и друштвено-хуманистичке науке губи функционалност, јер поузданост и информативност предвиђања подразумевају интердисциплинарност. Сходно томе, аутор закључује да је уобичајено схватање егзактности само мит који се често злоупотребљава у научној заједници, те да је уска специјализација вештачки конструкт који тешко да може да понуди и поуздана и информативна предвиђања.

Уредница циклуса Тања Мијовић.