Читај ми!

Имагинарна едиција

Роџер Кутер: О рату и епидемијама – неприродни спојеви, проблематични концепти

Још од давнашње атинске куге (430–425. г. п. н. е.), па све до недавних извештаја Светске здравствене организације о туларемији током сукоба на Косову крајем деведесетих, епидемије су се доводиле у везу с ратовима. Па ипак, иако су много писали о епидемијама и заразним болестима, а још више о ратовима, историчари нам нису много тога рекли о самом њиховом односу.

Чланак Роџера Кутера бави се управо историјом идеје повезивања ратова с епидемијама. У њему се разматра начин на који је овај пар формулисан, употребљаван и с временом трансформисан. У првом делу текста даје се осврт на доминантне приступе дијади рат/епидемије, као и преглед разлога за њену „денатурализацију” у оквирима савремене историјске демографије. Аутор потом анализира низ публикација објављених у периоду између тридесетих година 19. века и четрдесетих година 20. века, које су имале за циљ ретроспективно поређење погинулих у борби и смртних случајева изазваних епидемијама заразних болести током војних операција. Овај сужени фокус омогућава Кутеру да се концентрише на различите друштвено-политичке контексте у оквиру којих је ово „фатално партнерство” између рата и заразних болести обликовано и, на крају, детронизовано у епидемиологији. На тај начин, историзацијом овог односа, Кутеров рад представља значајан допринос посматрању епидемиологије и историјске епидемиологије као друштвено конструисаних дискурса.

Текст је изворно објављен у другом броју часописа The Journal of the Society for the Social History of Medicine за 2003. годину.

Превод с енглеског: Милица Јеремић
Спикерска интерпретација текста: Гордана Гачић
Уредник: Предраг Шарчевић