Читај ми!

Студије и огледи

Дејвид Хејз: (Не)суштинско знање за (нову) архитектуру

Аутор у овом есеју преиспитује традиционалне оквире „архитектонског знања” и успостављање чврстих дисциплинарних граница, с посебном пажњом на процес образовања архитеката.

Текстом Дејвида Хејза (David L. Hays), професора на Департману за пејзажну архитектуру Универзитета у Илиноису, започињемо тематски циклус Разучавање архитектуре, који су за Трећи програм приредиле Дубравка Секулић и Јована Тимотијевић. По речима приређивачица циклуса:

Архитектура код нас, могло би се рећи, представља једну од дисциплина које су наизглед најотпорније на политизацију, преиспитивања и трансформацију. У тренутку када се у неким другим контекстима дестабилизују херметични језик и израз архитектуре, преиспитују и чак, с правом, доводе у питање канони, дискутује о стратегијама расне, класне и родне дискриминације које архитектонско образовање и пракса (ре)продукују, архитектонски дискурс код нас остаје загледан у самога себе. Притиснута професионалном кризом и губитком класне позиције, професија се - уместо настојања да се успостави нови просторни друштвени уговор - бави питањима аутономије и форме, или, с друге стране, редукује производњу простора на логику инвестиције. Циклус текстова обједињених под насловом Разучавање архитектуре представља покушај да се интервенише у локални контекст и да се такво разумевање архитектуре „раздрма", као и покушај да се код шире, а не само стручне публике, пробуде друге перспективе и усвоје други интерпретативни алати за разумевање просторних трансформација и везе између производње простора и субјективације. Разучавање за нас представља процес расветљавања свих оних научених образаца, конструисаних претпоставки које се „оприродњују" у аксиоме, ослобађање од задатих оквира унутар којих мислимо простор. Оно представља први корак у отварању за другачије разумевање сврхе и начина просторног обликовања и улоге свих нас у том процесу. Стога, разучити архитектуру видимо као једну могућу политичку стратегију за ширу друштвену промену коју прижељкујемо.

У циклусу Разучавање архитектуре ће током ове и наредне године бити емитовано више од двадесет текстова различитих аутора, подељених у неколико целина: „Еманципација, алијенација, квалификовање и разквалификовање”; „Рад у и око архитектуре”; „Простори интерсекционалности”; „Технологија и инфраструктура”; „Простирање и сажимање: територија, пејзаж, географија”. Свака од ових целина описује поље/простор у којем се унутрашње и спољашње границе дисциплине преиспитују, изнова сагледавају и покушавају да се успоставе као порозне и неискључиве. 

Хејзов оглед отвара прву поменуту тематску целину, која се бави питањима професионалног субјективитета, заједничког рада, образовања и стандарда. Оригинални текст је објављен као увод у зборнику (Non-)Essential Knowledge for (New) Architecture (Princeton Architectural Press, New York, 2013), као и у часопису Forty-five (2016).

Превод с енглеског: Душица Поповић. 
Спикерска интерпретација текста: Гордана Гачић
Уредник: Предраг Шарчевић