Читај ми!

Студије и огледи

Новица Милић: Политичка наратологија. Оглед о демократији

У седмичном циклусу Студије и огледи, од понедељка 31. августа до петка 4. септембра, можете пратити делове новог рукописа Новице Милића „Политичка наратологија. Оглед о демократији”.

Политика је, увек, прича, те би политичка наратологија, сугерише Новица Милић, била прича о политичкој причи. Учинци политичке приче су практички, историјски, животни, добри или лоши, али у којем год практичком облику да се појави, политика је, неизоставно, праћена причом. Нема политике без приче о политици. Демократија је, утолико посебна врста приче која као да је сачињена од противречности, апорија, парадокса, немогућих спојева и спојених немогућности. „За разлику од приче у књижевности”, пише Милић, политичка прича, по своме одређењу, „постаје догађај”. Специфичност политичког догађаја у томе је што он не зауставља време (књижевни догађај зауставља време, Пруст, рецимо, трага за изгубљеним, дакле прошлим временом), већ га обликује: као својеврсна пројекција будућности политичка прича обликује садашњост. „Политичка врста приче”, пише Милић, „јесте време које се одвија око нас у часу када ту причу причамо како бисмо је од једне пришлости отиснули према будућности”. Демократска прича као залог има слободу, или причу о делотворној слободи. Уколико нема слободе приче о демократији – нема ни демократије ни слободе. Због тога је демократска прича највиши и најузбудљивији облик политичке приче. 

Књигу Новице Милића објавиће Академска књига из Новог Сада.

Чита Душица Мијатовић
Уредник Иван Миленковић