XX век

Симфоније Карл-Биргера Блумдала

Овај аутор који је живео између 1916. и 1968. године, важио је контроверзну фигуру културног живота Шведске, а данас се сматра једним од најважнијих композитора родне земље. Његово деловање није имало утицаја само у области композиције, већ у области културног живота уопште. Бавио се пегадогијом и био активан у музичком животу доприносећи његовом развоју учествовањем на јавним скуповима, трибинама и дискусијама у новинама, на радију и телевизији на теме из области уметности.

Рођен је у граду Векше где је почео да студира биохемију, али љубав према музици је превагнула те је започео са приватним часовима у Стокхолму код Хилдинга Розенберга, најпознатијег шведског модернисте. Касније се бавио изучавањем ране музике, а студирао је и дириговање на Краљевском колеџу за музику у Стокхолму. Изучавање ране музике, а посебно дела Палестрине, допринело је савладавању контрапунктских вештина и развијању склоности ка брижљивом грађењу интервалских односа који се најбоље виде у Три полифона комада за клавир из 1945. године. Премда је специфичан однос према полифонији константа његове каријере, Блумдал је био отворен за истраживање различитих врста музике, а треба запазити да је био склонији источним, него западним музичким традицијама.

У емисији ћете слушати прве две симфоније које припадају првом од три стваралачка периода овог аутора, који је трајао до 1948. године. Он се одликује тежњом за усавршавањем композиционо-техничког израза, а у стилском погледу показује јасне утицаје Хиндемитове музике.

Уредница Сања Куњадић