Вокални сат

Ђироламо Венијер: Ораторијум за пет солиста и оркестар

Ораторијум за два сопрана, тенора, баса, оркестар и континуо у неким изводима је означен и поднасловом Genas Lachrimis, по насловној нумери Genas Lachrimis rigate – у слободном преводу Образи орошени сузама.

Ораторијум за пет солиста и оркестар Ђиролама Венијера настао је у позном стваралачком добу овог аутора, тачније, 1733. године. Он поседује карактеристике венецијанског стила компоновања, а посебно је присутан утицај Антонија Вивалдија, што указује на податак да је Венијер пре био аматер него професионални музичар. Тиме је разумљивија чињеница да је стваралаштво овог аутора пало у заборав убрзо после његове смрти.

Уредница Сања Куњадић