Музика вива

Представљамо рецента дела Филипа Гласа и Луне Перл Вулф. Чућете Гласов клавирски квинтет „Благовести” и Гудачки квартет број 8 у тумачењу ансамбла Бркулин рајдер, као и вокалне композиције – мису „In Fine Orbis Tera”, односно драматску кантату „One to One to One” Луне Перл Вулф.

Клавирски квинтет Благовести Филипа Гласа је настао 2018. године на иницијативу пијанисте Пола Барнса, који је композитору отпевао истoимену византијску химну пошто иначе делује и као појац у грчкој православној цркви у граду Линколну у Небраски. Како Глас и Барнс већ дуги низ година истражују музичке кореспонденције између будистичког и грчко-визнатијског појања, лепота мелодије која се изводи на стихове 133. Псалма наишла је на плодно тло у композиторовој имагинацији. Тако је настао клавирски квинтет Благовести који је подељен у два дела. Први отварају медитативна арпеђа која је Глас користио у својој опери Орфеј 1991. године и која су у том контексту имала фукнцију мотива љубави. На овој основи композитор уводи тему химне у клавиру, коју потом преузимају и други инструменти све до неоромантичарске кулминације. У другом делу Клавирског квинтета Глас на себи својствен начин варира основни мелодијски материјал, све до врхунца у коди написаној у 7/8 где почетни тонови химне постају делови лествичних пасажа. 

Композиција One to One to One се базира на песми Прст Роберта Крилија. Написана је 2016. године за три гласа, три виолончела и три контрабаса, а ауторка je описује као „Драмску камерну музику" У питању је камерна кантата у којој три протагонисткиње посматрају јунака, односно песника који се диви трима женским статуама и њиховој лепоти.

 

Уредница Ксенија Стевановић