Имагинарна едиција

Марио Диани: Појам друштвеног покрета

У циклусу ИМАГИНАРНА ЕДИЦИЈА, од понедељка, 18. до четвртка, 21. маја, можете слушати текст „Појам друштвеног покрета” чији је аутор италијански социолог Марио Диани.

Аутор сматра да је развој истраживања о друштвеним покретима показао да међу теоретичарима који се баве овом облашћу постоји већи степен слагања него што би се то могло претпоставити. Наиме, учињени су напори да се разлике у перспективама премосте, и да се оне сједине у нову синтезу. Диани у тексту настоји да систематски изложи дефиниције „друштвеног покрета" које су формулисали неки од најутицајнијих аутора на овом пољу. Може се уочити значајно приближавање између приступа који се, иначе, знатно разликују, истиче овај социолог, те се социјални покрети дефинишу „као мреже неформалних интеракција у мноштву појединаца, група, и/или организација, које се ангажују у неким политичким или културним сукобима, на основу свог заједничког, колективног идентитета". Марио Диани сматра да је овакво дефинисање довољно прецизно да би се најпре уочила разлика између појма „друштвени покрет" и сличних и блиских појмова као што су интересне групе, политичке партије, протестни скупови и коалиције, и да би се идентификовале конкретне области истраживања и теоријског разматрања на која се треба усмерити када је реч о проучавању друштвених покрета.

Текст, преузет из првог броја часописа The Sociological Review за 1992. годину, превео је Александар Б. Недељковић.
Чита Душица Мијатовић.
Уредници Оливера Нушић и Предраг Шарчевић.