Савремена српска музика – Владан Радовановић

У емисији ћете чути Сонату за два клавира, челесту и удараљке, Деветоглас за девет флаута, Еволуцију за 18 гудача и композицију Гласови земљана.

Овај аутор, рођен 1932. године, једна је од најавангарднијих уметничких фигура на српској уметничкој сцени током друге половине XX века. Радовановић је композицију завршио у класи Миленка Живковића, а највећи део радног века провео је у Електронском студију Радио Београда, који је и основан на његову иницијативу. Радовановићев опус обухвата не само музичка дела, већ и радове из области ликовне уметности, књижевности и нових медија. Својим радовима утемељио је или увео на српску уметничку сцену бројне авангардне уметничке облике - од записа снова и њиховог илустровања, преко прозирних слика, тактилне уметности, воковизуела, пројектизама, музике за траку, електронске музике и компјутерске музике.