Вокални сат

Симон Мајер: Стабат Матер

Мајер је рођен у Немачкој 1763, а већ 1787. године упутио се у Италију где је живео до своје смрти 1845.

Написао је више дела под називом Стабат Матер, и сва су била у форми кантате, у којима се хорски одсеци алтернирају са наступима солиста који дијалогизирају са једним или више соло инструмената.

Стабат Матер број 3 у це-молу Симона Мајера компонован је 1803. године. Дело се састоји из осам одсека од којих сваки има две до шест строфа. Музички стил кореспондира са италијанским оперским изразом почетка 19. века, а дијалози се спроводе између деоница сопрана и виолончела, тенора и кларинета и баса и хорне.

Уредница Сања Куњадић