XX век – Лучано Берио

Емисија је посвећена клавирским делима италијанског авангардног композитора Лучана Берија, који је живео између 1925. и 2003. године.

Збирка Шест комада на бис која се састоји из минијатура писаних у распону од 1965. до 1990. године. Четири комада носе називе Емпедоклеова четири елемента: земља, ваздух, ватра и вода, а преостала два су Нит и Лист. Ове композиције, различитог карактера, углавном демонстрирају разноврсне аспекте могућности клавира, а занимљиво је да Берио не бежи од директних референци на прошлост.

Соната за соло клавир из 2001. године, последње је Бериово дело посвећено овом инструменту. Упоришни тон композиције је Ха, и он се понавља током читаве композиције чиме добија и структурално важну улогу.

Секвенца број 4 за клавир из 1966. године базира се на преплитању два типа текстуре – акордске прогресије и линеарног развоја једног истог материјала, уз честе и нагле промене артикулације.

Свира Андреа Лукезини.

Уредница Сања Куњадић