Стереорама – Белканто са старих плоча

Опере Истока – Кина и Северна Кореја

Последњу емисију циклуса Опере Истока посветићемо оперским делима Кине и Северне Кореје, инспирисаним историјским догађајима и народним легендама ових азијских народа. Као илустрације, послужиће одломци из опера Лептири љубавници, Девојка са ланеном косом, Море крви, Легенда о белој змији и других.

Аутор Горан Поткоњак