Импровизоријум

Музика са компакт-диска „Freezer” Тијане Станковић

Хладњача за месо у Братислави, као персонификација места продуженог трајања и могуће вечности, послужила је виолинисткињи Тијани Станковић да оствари музичке комаде који су засновани на архетипским, хетерофоним вокалним облицима присутним у народном стваралаштву и импровизационом поступку. Одлуку о звучној забелешци на овој несквакидашњој локацији, почетком године је објавила словачка продукција ЛОМ на Тијанином другом соло компакт-диску Freezer.

Природно разумевање за традиционални. примитивни али и експериментални, безвремени музички ритуал, Тијана Станковић преноси путем немуште вокалне артикулације, уз коришћење препариране виолине и гудала. Овим искреним, интимним ауторским исказима емотивних стања, откривају се најтананији циклични процеси, вођени паганском потребом склада са природом. Музика на компакт-диску Freezer представља чаробно музичко прибежиште, у овом заглушујућем свету.

Аутор емисије Миленко Мићановић