Научни скупови

Језик, књижевност, контекст – говори Катарина Пантовић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ, четвртком пратите снимке са конференције „Језик, књижевност, контекст”, која је одржана 12. и 13. априла на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. У трећој емисији овог циклуса можете слушати снимак излагања Катарине Пантовић „Петко или лимбови Пацифика Мишела Турнијеа: кратко тумачење у контексту „нових језика” теоријске критике”.

Катарина Пантовић анализира сложеност интертекстуалних укрштања у роману Мишела Турнијеа Петко или лимбови Пацифика (из 1967), који је својеврсна реинтерпретација романа Данијела Дефоа Робинзон Крусо (1719). Појам контекста ауторка излагања разуме као интертекстуални дискурс, то јест као семантички простор који окружује текст и ближе га дефинише. Сходно томе, нов контекст и свеже читање овог дела пружају и одређене савремене теоријске оптике. Иако је Турнијеов роман првенствено дијалог са Дефоовим делом, како наратив одмиче, тако наступа отклон од првобитног текстуалног предлошка. Турније је своју робинзонаду пре базирао на филозофији, религији и историји него на њеном најочигледнијем, матичном извору, те она представља плодно тле за савремена теоријска тумачења. На пример, Хоми К. Баба их у својој култној студији Смештање културе (1994) назива „новим" језицима теоријске критике: семиотички, (пост)колонијални, постструктуралистички, деконструктивистички приступ, као и теоријски „језик" студија културе. Семантичка природа овог текста испоставља се као парадигматска за примену читања из перспективе постколонијалне књижевности и теорије, као и за читање из визуре семиотике културе (Тартуска школа), најважније супструктуре семиосфере.

Следећег четвртка, 9. маја, наставићемо емитовање звучних записа са овог научног скупа.
Уредници емисије Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.

број коментара 0 Пошаљи коментар