Студије и огледи

Кристијан Емден: Ничеово друго „Несавремено разматрање”

У недељном циклусу СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ можете пратити текст Кристијана Емдена „Ка критичком историцизму: Историја и политика у другом Ничеовом Несавременом разматрању”. С енглеског превео Горан Стојановић.

Од четири Ничеова „Несавремена разматрања", друго је, вероватно, најславније и изазива највише коментара. У том раном и (пре)брзо написаном спису оцртава се идеја која ће постати опсесивном Ничеовом нити водиљом у толикој мери да ће, заобилазним путевима, да доведе до идеје генеалогије. Јер, увиђа Ниче у овом спису да прошлост није мртва материја, односно да управо историографија, као тумачење прошлости, обликује ту прошлост. До те идеје, међутим, немачки филозоф није дошао ни сам ни случајно. У време када стасава као млади асистент у Базелу он слуша предавања великих немачких историчара и разуме их на свој начин. Тај самосвојни начин разумевања историје неће да наиђе на разумевање савременика, Ниче ће да се суочи са жестоким отпорима средине и омаловажавањем, али ће, истрајавајући у својој идеји, да отвори такву перспективу која ће најодлучније да утиче на двадесетовековну историографију, пре свега на француску нову историјску школу.

Кристијан Емден у свом тексту помно прати збивања у Ничеовој околини, осврће се интелектуалне расправе међу историчарима с краја 19. века, показује у којој мери је Ниче био изопштен из главних токова, те на које је начине тумачио велике историографске покрете свога доба.

Чита Марица Милчановић
Уредник Иван Миленковићброј коментара 0 Пошаљи коментар