Век хармонике

Сонате за хармонику Калевија Аха изводи Марјут Тинкинен

Калеви Ахо рођен је 1949. године, а студирао је у класи Еинојуханија Раутаваре на Музичкој академији Јан Сибелијус у Хелсинкију, а потом и на Високој школи за музику Ханс Ајзлер у Берлину, у класи Бориса Блахера. Музички језик овог савременог финског композитора прошао је различите стилске фазе - од неокласицизма, преко модернизма, до постмодернизма. Ахо је познат као композитор дела за велике саставе, те његов опус броји седамнаест симфонија, тридесет један концерт, пет опера, као и велики број комада камерне музике. Његова Прва симфонија, компонована 1969. и Други гудачки квартет, написан наредне године привукли су пажњу музичке јавности и обезбедили већ тада Калевију Аху истакнуто место међу савременим финским ауторима.

На предлог чувеног хармоникаша и педагога Матија Рантанена, Ахо је 1984. године написао Прву сонату за хармонику, која се сматра једним од најзахтевнијих дела икада написаних за овај инструмент. Наиме, акценат ове композиције је на истраживању крајњег домета хармонике као полифоног инструмента. Премијера је била тек 1989. године када је аутор ревидирао сонату, на шта га је подстакла хармоникашица Марјут Тинкинен, иначе потекла из класе Матија Рантанена. Управо ова уметница иницирала је настанак његове Друге сонате за хармонику, под називом Косови, 1990. године. Како је сам аутор истакао, овом приликом је покушао да истражи свет звучних боја хармонике.

Уредница емисије Марија Вуковић


 

број коментара 0 Пошаљи коментар