Ноћне променаде

Композиције Георга Матијаса Мона, Карла Марије Вебера и Георга Кристофа Вагензајла

01.00 Георг Матијас Мон
Симфонија у Ге-дуру
Симфонија у Бе-дуру
Симфонија у Ес-дуру
Изводи ансамбла Ларпа Фестанте под управом Михи Гаиг


01.30 Карл Марија Вебер
Увертире Еуријанте, Господар духова, Абу Хасан и Јубилеј
Свира Филхармонија оркестар под управом Волфганга Завалиша


01.55 Георг Матијас Мон
Концерт за виолину, гудаче и континуо у Бе-дуру
Концерт за чембало, гудаче и басо континуо у ге-молу
Солисти су Мари Утигер, виолина и Сабине Бауер, чембало. Суделује ансамбл Ла Стађоне под управом Михаела Шнајдера


02.25 Карл Марија Вебер
Увертире Чаробни Стрелац, Прециоза и Оберон
Свира Филхармонија оркестар под управом Волфганга Завалиша


02.50 Георг Матијас Мон
Симфонија а кватро у Бе-дуру
Симфонија у Де-дуру
Симфонија у А-дуру
Изводи Ансамбл Ларпа Фестанте под управом Михи Гаиг


03.15 Георг Кристоф Вагензајл
Концерт у Ес-дуру за обоу, фагот и оркестар
Свира Капела академика из Беча под управом Едуарда Мелкуса


03.40 Георг Матијас Мон
Концерт у ге-молу за виолончело и гудачки оркестар
Кончертино фугато у ге-молу за виолину и гудачки оркестар
Свира Капела академика из Беча под управом Едуарда Мелкуса


04.05 Карл Марија Вебер
Седам варијација на тему Дођи, прелепа Дорина опус 7
Велика полонеза
Свира Михаел Ендрес

број коментара 0 Пошаљи коментар