Имагинарни пејзажи

Ауторски микспулт – микстејп Марка Пауновића

Аутор на следећи начин описује свој приступ избору композиција које ћете чути у емисији:

„Парадигматски се ослањајући на 'TEXT/CONTEXT', рад концептуалне групе Art & Language, овако састављен сет пропитује на које начине звук генерише значење текста, до којих нивоа га преноси и у које контексте смешта, зависно од економско-политичког тренутка, те од меридијана на којима се емитује, а заправо, од искуства самог слушања, тј. својеврсне мреже уписаних текстова. Значења постављена у поредак у којем стоје иза самог текстуаног дискурса, а опет, (обојене интонације, уз покретање афективних садржаја) где је сваки знак инвестиран са идеолошко и културно обележеним интересима који мењају 'значења' слике света', чине комплексну текстуру звучног пејзажа где се сам слушалац поставља у позицију активног учесника".

Марко Пауновић се бави синтезом електро-акустике и амбијента, истражујући звучни потенцијал меланхоличних пејзажа у оквирима минимализма и дрона. У свом раду користи екстензивну манипулацију четвороканалних магнетофонских трака, ревербализоване и луповане аудио фрагменте, стављајући акценат на саму беспредметну атмосферичност или чист звучни садржај вокалног (пре свега, хорског) извођења. Његови поетско-теоријски текстови представљају пример концептуалне језичке ('l=a=n=g=u=a=g=e') поезије, а уједно су и полазишта за настанак композиција. Како својом ауторефлексивношћу говоре о самом чину сопственог настајања, при сваком извођењу залазе у поље 'lecture перформанса'.

Уредница Ксенија Стевановићброј коментара 0 Пошаљи коментар