Студије

Предраг Милидраг: O Томи Аквинском

У седмичном циклусу СТУДИЈЕ можете пратити текстове Предрага Милидрага о Томи Аквинском.

У првом тексту „Проблем спознаје бивствовања код Томе Аквинског" Предраг Милидраг показује сву сложеност спознајних операција које су Аквинском потребне да би, уопште, могао да дође до елементарних одређења бића (ens), а потом и да би могао нешто да каже о његовим својствима. Аутор сучељава различите перспективе на овај проблем, уводећи у текст тумачења Жака Маритена, Џозефа Овенса или Џона Донсела, да би указао на који се начин суочавамо с нужном вишезначношћу појма бића.

У тексту „Природни разум и онтологизација предмета метафизике код Аквинског" Милидраг, у нешто измењеном тону у односу на први текст, испитује метафизичке претпоставке конструкције Томе Аквинског, уводећи како онтолошке, тако и епистемолошке мотиве у своје тумачење. Место бога, наравно, ту игра једну од кључних улога, али питање и јесте како Аквински разуме бога и како врховно биће може да гарантује извесност наших сазнања како о свету, тако и о њему самом.

Чита Марица Милчановић
Уредник Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар