Радио Београд 3: Програмска шема - среда, 16. окт 2019

20:00
Најава програма
20:02
Мајстори барока - Aнсамбл English Concert и чембалист Кристијан Безајдинхаут
22:15
Дијалози – Марија Ратковић: Преиспитивање холокауста
23:50
Антологија трећег програма – Фредерик Џејмсон: Постмодернизам или културна логика касног капитализма
23:58
Путеви прозе – Даниел Галера: Брада натопљена крвљу
00:20
Музика за филм
04:58
Одјава програма