Ima ih svuda osim na Antarktiku, osećaju ukus svojim nogama - ko su oni

Mogu da dostignu brzinu i do 20 kilometara na sat, a krila su im providna. Postoji oko 18.500 vrsta i rasprostranjeni su širom sveta, osim na Antarktiku. Danas je njihov dan. Leptiri.

Četiri faze životnog ciklusa

Leptiri polažu jaja na biljku, kojom će njihove larve, odnosno gusenice, da se hrane. Kada se potpuno razviju učaure se u lutku. Kada se metamorfoza završi, koža lutke se cepa, odrasli insekt se penje, i nakon što su se krila proširila i osušila, on odleti.

Kratak životni vek

Prosečan leptir živi dve nedelje, ili manje. Jedna vrsta sa Kostarike ima životni vek od svega dva dana. Nijedan razvijeni leptir ne može da živi duže od godinu dana.

Osećaju ukus svojim nogicama

Receptori za ukus se kod leptira nalaze na nogicama, koje im omogućuju da nađu biljku na kojoj će se hraniti.

Ne mogu da lete ako im je hladno

Leptirima je potrebna idealna temperatura tela da bi mogli da lete - 30 stepeni celzijusa. Na njih u velikoj meri utiče spoljašnja temperatura, te nije ni čudo što ih nema na Antarktiku.

Mimikrija

Leptiri se nalaze veoma nisko u lancu ishrane. Međutim, imaju jedno oružje - sposobnost kamuflaže, odnosno mimikriju. Neki imaju i čekinje koje sadrže toksične hemikalije dobijene iz biljaka kojima se hrane.

Simbolika

Leptir je simbol transformacije, odrastanja i promene u nama samima. Međutim, ako sanjate leptire to je znak nepostojane sreće, piše u sanovniku.