Da li počinje kraj najvećeg plutajućeg ledenog brega na svetu

Zbog odlamanja velikog parčeta tokom puta sa Antarktika ka severu, najveći ledeni breg na svetu, A-68, sada ima manju površinu.

Sa površinom od oko 5.100 kvadratnih kilometara, A-68 je bio najveći plutajući ledeni breg na svetu. Od Antarktika se odvojio u julu 2017. godine i krenuo putem severa.

Džinovski ledeni breg je prošle godine počeo ubrzano da se kreće nošen strujama Vedelovog mora.

Prošle nedelje, od njega se odlomio značajan komad veličine oko 175 kvadratnih kilometara. Ledeni breg trenutno se kreće severno od Antarktika. Ulaskom toplije vode, nošen strujama, trebalo bi da putuje ka južnom Atlantiku.

Profesor Adrijan Lakman profesor univerziteta u Svonsiju, koji prati kretanje A-68, rekao je da bi novo slamanje brega, moglo da bude i početak kraja ovog ledenog giganta.

"Zadivljen sam kako je na otvorenim vodama, toliko dugo trajalo nešto tako tanko i krhko. Sumnjam da konačni rasplet sada počinje", rekao je Lakman. 

Dokaz o novom parčanju brega dala je slika evropskog satelita Sentinel-1.

Naziv brega, A-68 potiče od klasifikacionog sistema koji vodi Američki nacionalni centar za ledene bregove, koji deli Antarktik na kvadrante. Novi deo brega će gotovo sigurno dobiti oznaku A-68C.

Kada se odvojio 2017. godine, A-68 je imao površinu od skoro 6.000 kvadratnih kilometara, sa prosečnom debljinom od 190 metara.

Mesecima se činilo se ne kreće nekom velikom brzinom ali je ipak ubrzao na svom putu ka severu.

Trenutno putuje pored Južnih Orknijskih ostrva koja čine krajnji vrh Antarktičkog poluostrva. Struje bi trebalo da ga ponesu ka Južnoj Džordžiji.