Poziv za inovativna rešenja za smanjenje zagađenja i bolji kvalitet vazduha u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), pozvao je inovatore da predlože ideje za smanjenje zagađenosti vazduha.

To bi bile ideje o novim načinima proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnološkim rešenjima i "novim lancima vrednosti" u pet kategorija.

Traže se inovacije koje mogu da doprineti da se smanje emisije zagađujućih materija i poveća efikasnost i funkcionalnost individualnih ložišta, da se unapredi praćenje i obrada podataka o kvalitetu vazduha, uz pomoć novih uređaja, softvera ili metoda.

Traže se i inovacije da na efikasan način omoguće prečišćavanje vazduha uz pomoć inovativnih uređaja ili da smanje zagađenje vazduha u sektorima saobraćaja, poljoprivrede, industrije i komunalnih delatnosti, bilo pomoću opreme ili unapređenjem procesa ili inovacije koje mogu da smanje uticaj zagadjenja vazduha na decu.

Za prve četiri kategorije mogu da konkurišu pravna lica, dok je za petu poziv otvoren i za individualne prijave.

U petoj kategoriji, prijave moraju biti usklađene sa principima digitalnog razvoja koje je usvojio UNICEF, uključujući principe otvorenog koda. Ta kategorija posebno je namenjena mladima, studentima i privatnom sektoru.

Autori najinovativnijih rešenja mogu da očekuju nagradu za inovaciju, za posebno dobro promišljenu i zrelu projektnu ideju, tehničku pomoć za razvijanje dobre ideje i pronalaženje finansiranja, kapitalno sufinansiranje, za izuzetno dobro osmišljene i pripremljene ideje.

Uz podršku SZO i UNICEF-a, UNDP će dati smernice i pomoć za dalji razvoj odabranih predloga i promovisaće rezultate projekata kao primere dobre prakse.

Za ranu prijavu rok je 20. oktobar ove godine, a za drugu fazu 20. novembar, naveo je UNDP.

Po izveštaju SZO iz 2019. godine, u 11 gradova obuhvaćenih studijom u Srbiji, skoro 3.600 preuranjenih smrti svake godine može se pripisati izlaganju finim suspendovanim česticama, koje su manje od 2.5 mikrona (PM2.5), navedeno je u saopštenju.

Merenja parametara kvaliteta vazduha pokazuju da nivoi zagađenja u opštinama i gradovima širom Srbije premašuju vrednosti SZO smernica.

Sa druge strane, istraživanja ukazuju da smanjenje zagađenja vazduha donosi merljive koristi po zdravlje.

Poboljšanje kvaliteta vazduha i smanjenje koncentracije PM2.5 može direktno uticati na smanjenje smrtnosti i oboljenja izazvanih aerozagađenjem.