Читај ми!

„Јесења гозба“ у Чаробном селу: целовити приступ учењу

Како да деци учење постане занимљиво а одлазак у школу радост? Зашто је потребно да деца уче многобројне податке и чињенице, док се о врлинама као што су самопоуздање, упорност и креативност – мало говори?

Књига „Јесења гозба са вилом Босиљчицом" писана је да би путем игре и ненаметнутог истраживања мотивисала најмлађе да цене наведене врлине, као и да науче да препознају позитивне стране сналажљивости и радозналости које ће им бити потребне у различитим животним ситуацијама.

О књизи и о приступу дечјем образовању разговарали смо ауторком, учитељицом Жељаном Лукић Радојичић, која је повезала старо и ново, преплићући елементе из наше старине са данашњим животом, а мотиве и ликове из наше класичне књижевности са детаљима из савременог живота деце.

Разговор водимо у Чаробном селу, које заиста постоји у једном кутку Србије.

Одакле идеја за једну овакву књигу?

– Ово је прва књига из едиције „Чаробно село" и настала је као наставни материјал у оквиру истоименог образовног програма заснованог на целовитом приступу учењу. Програм је утемељен на игри и учењу путем сопственог искуства, изван учионице.

Чињеница је да је дете целовито биће и да би било неприродно одвајати наставно градиво у посебне фиоке и на тај начин му отежавати процес учења. Зато сам се определила да поштујем дечју потребу за игром користећи целовит приступ изучавању различитих дисциплина у подстицајној средини.

Закључујем да је ова књига за вас била и лични изазов. Јесам ли у праву?

– Мој лични изазов је јачање креативних потенцијала и спонтано „увлачење" деце у игру јер се тако најлакше и најбрже усвајају функционална знања. Кроз проблемске ситуације и изазове деца се укључују у активан процес учења и ангажовања. Девет кратких бајковитих прича наводи их на размишљање о исто толико тема у којима су интегрисани наставни садржаји различитих предмета. Ако се књига чита у учионици, учитељи имају могућност да реализују занимљиве интегративне садржаје који воде до функционалних знања.

Кроз књигу „Јесења гозба са вилом Босиљчицом", намењену истоименом модулу, децу воде јесења вила Босиљчица, девојчица Митра и дечак Лука. Свакој од врлина посвећена је прича са илустрованом страницом – ауторка је на тај начин желела да нагласи значај врлина и децу подстакне на промишљање о њима. Радња свих прича одвија се у једном скривеном комадићу Србије, у Луци годишњих доба.

Митра и Лука читаоцима откривају своје маштовите авантуре пуне чаробних доживљаја, попут путовања по домовини и свету, али и искуственог учења у вајату, шпајзу, на пијаци или под отвореним небом. Све те авантуре дешавају се током јесени на селу, за време владавине виле Босиљчице и трајања Јесење гозбе. О остала три годишња доба ускоро – у наредне три књиге.

Учитељима се оставља могућност да, у зависности од афинитета, развијају одговарајуће компетенције као што су дигитална, финансијска, еколошка и медијска писменост и предузетништво. Све то спроводи се током седмичних модула заснованих на принципима срећног учења.