Читај ми!

Богатства Виминацијума опет изненађују, још једно вредно откриће

Током археолошких истраживања у римском Виминацијуму код Kостолца Принципијума легијског каструма (команде војног логора), лоциран је Принципијум Седме Kлаудијеве легије, односно штаб римске легије, саопштио је руководилац пројекта „Виминацијум" Миомир Kораћ.

У званичном извештају, Миомир Кораћ је навео да је могуће да је на овом месту била канцеларија једног изузетно важног службеника високог ранга познатом по спису Notitia Dignutatum са краја 4. века под именом "Comes sacrarum largitionum". 

Постоји више од сто команди римских легија и све леже под великим градовима, а на локалитету је пронађен и новац који сведочи о великом богатству римских војсковођа.

Претходних неколико година на простору каструма - логора римске легије, рађена су систематска геофизичка снимања, којима је недвосмислено потврђена локација објекта, оријентација и дистрибуција основних архитектонских елемената.

Технике које су примењиване на истраживању овог пројекта у Археолошком налазишту у околини Kостолца, су протонски магнетометар и георадар.

Принципиј или војна команда - штаб легије, централни је објекат у сваком легијском логору и смешта се по правилу у средишњем делу утврђења, непосредно уз раскрсницу две главне улице.

Римска легија је имала око 5.500 легионара, била је подељена на десет кохорти од којих је свака имала по 480 легионара а десета кохорта је била бројнија са чак до 800 легионара.

У објекту који је, према ископавањима и резултатима геофизичких снимања, димензија од најмање 70 са 50 метара налазе се - канцеларије официра, оружарнице, светилиште, у коме се чувала легијска благајна из које су исплаћиване плате, као и просторија у којој су чуване заставе и инсигније - симболи легије, оно што је најсветије и најважније римском легионару.

Објекат има укупну површину више од 3.500 метара квадратних, од којих је у овом тренутку истражено 800 квадрата.

Концепт сличан градским форумима 

Принципијими у другим легијским логорима у римском царству су истражени само у мањим деловима и истраживачима се сада први пут указала прилика да истраже принципиј у целости, што у званичном документу наводи доктор Kораћ.

Откривено је преко 40 просторија смештених у унутрашњем простору са наведеним функцијама, а цео концепт овог монументалног објекта је био сличан форуму у градовима.

Принципиј се састоји из већег централног дворишта са перистилом, војничке верзије градског форума у коме су се окупљали војници и официри током свечаности и приликом договора за војне операције.

Могуће је и да је Принципиј уништен током хунске инвазије 441/443. године, а током векова локално становништво је користило камен и опеку као бесплатан грађевински материјал за подизање кућа у околним селима.

Неколико стубова пронађених у просторијама око централног перистила потврђује постојање колонада.

Што се тиче споменика легата Седме Kлаудијеве легије, за сада је са Виминацијума, из епиграфских извора познат легат Маркуса Лелијуса Максимуса, који је командовао легијом у Виминацијуму око 195. године, а иза себе је оставио два значајна натписа.

Један је посвећен богињи Дијани, а други је списак са назначеним пореклом војника Kлаудијеве легије који спада међу најзначајније научне изворе за проучавање устројства легије и начин регрутације легионара.