Оптимизација процеса је кључ успеха у пословању

Оптимизација процеса, уз помоћ Лин (lean) алата и различитих апликативних решења, данас је неопходна сваком модерном пословном окружењу које жели да буде бар корак испред своје конкуренције и да остане конкурентно на тржишту.

Циљ је да се процеси у пословном окружењу учине што рентабилнијим, тј. да се употребом што мање ресурса дође до веће зараде.

Имплементацијом Лин и Каизн (Lean & Kaizen) алата и метода, као и одређених апликативних решења који су у потпуности прилагођени различитим производним процесима и пословним окружењима, долази се до правих резултата - конкретних бенефита за само пословно окружење, као и за запослене у оквиру истог.

Уз елиминацију губитака из процеса, остваривање уштеда и смањење броја дефектних производа, могуће је искористити и највреднији ресурс који једна компанија може да поседује, односно, запослене који су кључни за напредовање пословања.

Kључна ствар је да се током имплементације производна линија не зауставља, већ да се малим побољшањима константно унапређује. Најједноставнија дефиниција Лин (Lean) филозофије је креирање веће вредности за кориснике уз мање ресурса.

Лин организације разумеју потребе и захтеве корисника и контуирано раде на унапређењу процеса како би те захтеве и испуниле.

Циљ те филозофије је достављање производа или услуге који су савршено усаглашени са захтевима корисника, а стварање тог производа или услуге се одвијало савршеним током без расипања и дефеката.

Kако је овакав циљ нешто чему свака организација треба да стреми, ова филозофија је поставила темеље у виду 5 основних принципа.

То су разумевање корисника и његове перцепције вредности (Lean value), идентификовање и разумевање тока вредности за сваки процес и расипања унутар њега (Lean value stream), затим успостављање несметаног тока вредности (Lean process flow), омогућавање кориснику да „вуче“ вредност кроз процесе, у складу са својим потребама (Lean pull) и непрекидно стремљење ка савршенству, тј. континуирано побољшање (Leanperfection).

Било да их зовемо Лин алати или Каизн алати, без обзира на то који од алата желимо да применимо, увек ће нас исправан процес враћати на основних пет принципа на којима се базира цео концепт, а алати само помажу да ове принципе и испунимо.

Kако би се успоставио Лин начин размишљања у некој организацији, мора се радити на поштовању ових принципа и развијању континуиране жеље за унапређењем.

Потреба за оптимизацијом производних процеса јавила се још од периода велике индустријске револуције, али је тек последњих 30 година добила на пуном значају.

„Разлог се крије у појави најразличитијих метода и решења која својом применом могу да утичу на скраћивање времена производње или употребе непотребних ресурса. Са Лин алатима доказано је постизање најбољих оптималних резултата, због чега је њихова примена и најчешћа у различитим привредним окружењима“, изјавио је Никола Марјановић, стручњак компаније Теcor која је један од водећих имплементатора оваквих алата.