Paleta kulturnog nasleđa: Prostranstva pejzaža

Prirodu slikarstva Radmile Lazarević određuju dve umetničke grane i vokacije – likovna i muzička. Prožimajući se do sinestezijskog dejstva, dve umetnosti uticaće u svim fazama likovnog razvoja na formu, sadržaj i izraz slikarskih radova Lazarevićeve.

Težnja ka muzičkom izražavanju iznedrila je radove koji se približavaju apstraktnom poimanju slike u duhu likovnosti dvadesetog veka (modernizam), gde su ničim ograničavani muzički sadržaji i forme našli najbolji pandan u čistim oblicima i istraživanju autonomnog likovnog jezika.

Zato će isprepletanost izražajnih sredstava i doživljaja obe umetničke grane naći nadahnutog tumača u ličnosti Radmile Lazarević, kada u školi bude predavala likovnu i muzičku umetnost.

Repriza, 30. maj u 01:53 i 09:53

broj komentara 0 pošalji komentar