Трезор: Први домаћи телевизијски фестивал, јун 1965

Први и последњи ЈРТ Фестивал и Ноћ и магла

Први и последњи ЈРТ Фестивал - Први Фестивал ЈРТ одржан је као програмска манифестација Седам дана ју­го­словенске телевизије, 1965. Такмичарски програм емитован је кроз целу ЈРТ мрежу, а оцењивао га је жири који је заседао на Бледу. Године 1967. одржан је први Фестивал ЈРТ на Бледу затим се од 1973. до 1981. одржава у Порторожу. Године 1982. није било фестивала. Од 1983. до 1985. организовани су тзв. Дани ју­­го­сло­­вен­­ске телевизије прика­зивањем емисија на II каналу. Награда ни­је било. Го­дине 1986. ни­је било зајед­нич­ких ма­ни­фес­та­ција. Од 1987. почиње ре­довно одр­жа­ва­ње Фес­ти­ва­ла ЈРТ у Неу­му који је конципован као и први фес­тивали у Пор­­торожу: так­ми­че­ње програма, сусрети ТВ посленика и ства­ра­лаца, разме­на искустава на окру­глим столовима. Последњи Фестивал ЈРТ одржан је ма­ја 1991. године. У склопу ове креативне употребе архиве, уврштен је и архивски снимак говора директора телевизије Здравка Вуковића који је означио почетак фестивала Седам дана телевизије. Аутори "Теветеке" објавили су и белешку која стоји у документационом картону уз филмску траку, а која гласи: "Гледали сте архивски снимак излагања Здравка Вуковића којим је отворио Први фестивал ЈРТ, 21. априла 1965; друг Здравко Вуковић је снимљен на ВТР у Студију Београд, 19. маја и одмах пренет трасом у Телевизију Загреб где је снимљен на ВТР и емитован 21. јуна на почетку недеље у којој су сви ТВ центри приказивали своја најбоља остварења; ово је снимак друге верзије у којој је било лапсуса; емитована је трећа верзија."

- Премијерно емитовано у "Теветеци" 23.04.1998; репризирано у "Трезору 29.11.2007

Ноћ и магла (непотпуно)  - Је­дан младић после 20 година полази на мало ходочашће ус­по­ме­на­ма. Писац га прати од тренутка сусрета са некадашњом учи­те­љицом. Тема је евокација детињства, релативност сећања и неспоразуми око тога шта је јава, а шта сан... Ово је први ТВ сценарио Данила Киша. Из критике: "...Не треба заборавити ни Славољуба Стефановића Равасија, чи­је режије у последње време плене својом зрелошћу и миром. Рет­ко ко на нашој телевизији уме да у толикој мери поверује тек­сту који режира и да му се преда до краја и без задњих на­ме­ра. Она стара сентенца 'живот пише драме' мора се допунити по­датком да Раваси уме да их режира." ("Књижевне новине", 20.01.1968). Награде на Фестивалу ЈРТ, Блед '68: - Баграда за најбоље остварење; - прва награда за сценарио Данилу Кишу. Снимак драма Ноћ и магла није у целини сачуван - недостаје последњих 7 минута и 23 секунде

- Улоге : Љиљана Крстић, Светолик Никачевић, Михаило Јанкетић
- Сценариста Данило Киш, композитор Војислав Мокрањац, сценограф Драгољуб Лазаревић, костимограф  Мара Финци, камермани Братислав грбићм Душјо тефановић; редитељ Славољуб Стефановић Раваси
- Премијерно емитовано 15.01.1968, репризирано 12.016.1968, Редакција драмског програма, уредник Василије Поповић;  репризирано у "Теветеци" 30.10.1998, у "Трезору" 10.01.2004

број коментара 0 пошаљи коментар