Hrvatska, banke izgubile spor sa dužnicima u švajcarcima

Hrvatski Vrhovni sud odbio je zahtev banaka i doneo konačnu presudu u korist dužnika u švajcarskim francima u kolektivnom postupku koji su za dužnike vodila Udruženja "Franak" i "Potrošač".

Nakon ove odluke dužnici u švajcarcima povraćaj pretplaćenog mogu tražiti u pojedinačnim sudskim postupcima, prenosi Indeks.

"Vrhovni sud donio je presudu poslovni broj: Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača - Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača", navodi se u presudi.

U presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određeno navedenim razdobljima povredile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe – ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švajcarski franak (valutna klauzula), a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

Pobijana drugostepena presuda je rešenjem delimično ukinuta (bez vraćanja na ponovni postupak) u delu kojim je bankama naloženo da prekinu sa opisanim postupanjem, jer je o tome već pravsonažno presuđeno.

Fizička i pravna lica mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahteve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja, saopštio je Vrhovni sud.

broj komentara 0 pošalji komentar