Вежба цивилне заштите "Пескара 2019" одржана у Зрењанину

У Зрењанину је одржана вежба јединице Цивилне заштите опште намене "Пескара 2019". Осим припадника Цивилне заштите, учествовали су ватрогасци, Црвени крст, Јавна предузећа, припадници Војске, Сектора за ванредне ситуације и радио аматери. Приказана је између осталог, евакуација и збрињавање повређених, као и припрема и израда основних насипа од џакова са песком.

За постављање приручног насипа најбитније је да први ред џакова са песком буде довољно стабилан, наводи Марчело Бесу, припадник Цивилне заштите из села Јанков Мост, који је до сада три пута учествовао у одбрани од поплава.

"Ређају се једним редом, кажем редом, да не би вода продрла кроз њих. И најлон, оно што имамо при руци да покрије с једне стране", објашњава Марчел Бесу, из Јанков Моста.

Јединица Цивилне заштите опште намене Зрењанина технички је опремљена захваљујући пројекту прекограничне сарадње са Румунијом.

"То су агрегати, струјне пумпе и електропумпе, чиме смо представили и симулирали рад тих средстава и представили испумпавање воде", каже Мирослав Сладојевић, руководилац вежбе.

Вежба је окупила представнике 15 општина и градова, а циљ је био да се прикаже могућност интегрисаног реаговања, јер појединачно локалне самоуправе немају сву опрему.

"Ми смо данас донели опрему која служи за ублажавање последица елементарних непогода, донели смо сушилице, донели смо опрему за збрињавање становништва након елементарне непогоде", објашњава Саша Спасић, члан Општинског већа Уба.

Сарадња се може реализовати и формирањем организације сливова. Засад функционишу или су у формирању слив Западне Мораве, колубарски, дрински и слив банатских водотока.

"Другачије је кад имате 17 локалних самоуправа као што ми имамо у сливу Западне Мораве, или овде кад их имате 15, или кад их имате једну у посредовању код државних органа, а и код друге приче", каже Душан Тодоровић, начелник за одбрану Града Крушевца.

Подручје око Зрењанина је најгушће речно чвориште у Европи, јер се у кругу од 30 километара налазе Дунав, Тиса, Тамиш, Бегеј и Канал ДТД, а за последњих 50 година четири пута је било угрожено или поплављено.

број коментара 0 Пошаљи коментар