Избегнут штрајк у "Карнексу", закључен споразум

Почетак штрајка у Индустрији меса "Карнекс" из Врбаса, који је био планиран за 15. август, отказан је пошто је спор између послодавца и запослених решен мирним путем посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Синдикат Независност "Карнекс Врбас" и Самостални синдикат "Карнекс Врбас" 3. августа су одлучили да ступе штрајк од 15. августа, са захтевима за повећање основне зараде за 11,20 одсто, саопштила је Агенција за мирно решавање радних спорова.

Међу захтевима било је и стављање ван снаге Правилника о организацији и систематизацији послова од новембра 2016. године, којом су смањени потребни степени стручне спреме и смањивање износа основне зараде запосленом који те послове обавља, као и решавање проблема око права на годишњи одмор за 2016. годину.

Два синдиката су приступила мирном решавању колективног радног спора пред Агенцијом са чиме се истог дана сагласило и пословодство "Карнекса", па је 9. августа покренут поступак пред миритељем Агенције.

Већ након првог дана преговора управа и пословодство су уз помоћ миритеља усагласили текст Препоруке о начину решења колективног радног спора, коју су након већања и гласања једногласно прихватили 11. августа, наводи се у саопштењу.

Одмах након усвајања Препоруке, саставили су Споразум о решењу спора којим је договорено да се послодавац обавезује да ће на захтеве Штрајкачког одбора, репрезентативним синдикатима доставити одговор најкасније до 31. августа са конкретизованим предлогом за повећање зараде запослених.

Након што постигну тај договор, стране ће приступити закључењу Анекса колективног уговора.

Такође је договорено да су овим споразумом престали разлози за почетак штрајка и стављена је ван снаге Одлука о ступању у штрајк.

број коментара 0 пошаљи коментар