Европском универзитету одузета дозвола за рад

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одузело је дозволу за рад Европском универзитету у Београду због неподношења захтева за нову редовну акредитацију.

На сајту тог универзитета наводи се да је то приватна установа чији је оснивач и власник професор др Милија Зечевић, редовни професор и ректор универзитета.

"Циљеви и принципи образовања на Европском универзитету су остварење, унапређење и развијање знања, науке и културе, развијање међународне сарадње у стицању и унапређивању научних сазнања, уважавање научног рада и јавне презентације научних достигнућа и националне и интернационалне мобилности академског особља и студената", наводи се на сајту тог универзитета.

Министарство просвете је образложило на који начин се бирају чланови Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) као стручног органа Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ).

"'Управни одбор бира и разрешава чланове Комисије за акредитацију' као и чланом 20. став 4 истог закона: 'Чланове Комисије за акредитацију бира Управни одбор НАТ, на предлог Националног савета, водећи рачуна о заступљености припадника оба пола, као и о заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља'", наводи се у саопштењу.

У складу са Законом о високом образовању, НАТ је независно тело које обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.

Министарство истиче и да је у доношењу одлука о акредитацији НАТ у потпуности независан.

"Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима који су у потпуности усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ. Акредитују се само високошколске установе и студијски програми који испуњавају све стандарде. Независност НАТ огледа се и у начину финансирања и искључиво се финансира из сопствених извора", наводи се у саопштењу.

број коментара 0 Пошаљи коментар