"Предложени амандмани на Устав неприхватљиви"

Врховни касациони суд саопштио је да су неприхватљива предложена решења амандмана на Устав Србије у области правосуђа, уз оцену да би се њима значајно умањио постојећи ниво гаранција независности судова и судија, па је предложио израду новог текста амандмана након јавне расправе.

"Умањењем гаранција судске независности иде се на штету заштите права грађана и њиховог права на независан и непристрасан суд", наводи се у саопштењу Суда, који закључује да се на тај начин озбиљно доводи у питање владавина права и начело поделе власти.

Врховни касациони суд је указао да је према актуелном Уставу одлучивање о питањима положаја судија, председника судова и судија поротника, укључујући њихов избор и разрешење поверено Високом савету судства.

"Предложени састав ВСС, начин избора његових чланова и председника и начин одлучивања, доводе у озбиљну сумњу најпре самосталност и независност тог органа а потом, нужно и могућност да обезбеди уставна јемства независности и самосталности судова и судија", наводи се у закључцима Опште седнице Врховног касационог суда.

Тај суд напомиње да би предложеним решењима, према којима Народна скупштина бира пет - половину чланова ВСС међу којима се бира и председник ВСС, скупштини било омогућено да преко својих изабраних представника у овом органу пресудно утиче на доношење свих његових одлука.

То би према ставу Врховног касационог суда, омогућило да утицај законодавне власти на судску буде већи него што је сада.

Врховни касациони суд је негодовао и јер се, како наводи, слабе уставна јемства судијске независности, напомињући да је у амандманима изостављена одредба Устава према којој је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен.

Са друге стране унета је одредба према којој министар надлежан за правосуђе може да покрене дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника судова, што, према ставу највишег суда, представља грубо мешање извршне власти у судску. 

Предложеним решењем да за судију првостепеног суда може бити изабрано само "лице које је окончало обуку у институцији за обуку у правосуђу основаној законом" - а Врховни касациони суд тумачи да је то Правосудна академија, према његовом ставу представљала дискриминацију у приступу судијском позиву.

Тиме би се како сматра тај суд, онемогућио избор на судијску функцију судијским помоћницима са дугогодишњим радним стажом у судовима, као и правницима који су на другим радним местима стекли завидно знање и значајно искуство.

Врховни касациони суд је критиковао и прелог за увођење судске праксе као извора права јер се, како је навео, тиме задире у слободно судијско уверење и омогућава наметање начина пресуђења од стране и по процени несудских органа.

Наводи да би то била - сертификациона комисија предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.

Детаљнију анализу радног текста амамдмана на Устав Врховни касациони суд објавио је на свом сајту.

Предлог уставних амандмана у области правосуђа израдило је Министарство правде Србије. Јавна расправа о предложеном тексту амандмана предвиђена је да траје до 8. марта.

број коментара 0 пошаљи коментар