Још важи право на рефундацију ПДВ-а за опрему и храну за бебе

До 1. јула 2018. године може се остварити право на рефундацију ПДВ-а на опрему и храну за бебе, до када је одложена примена новог Закона о финансијској подршци породици с децом, саопшила је Пореска управа.

Следећи рок за подношење захтева је од 1. до 15. фебруара 2018. године, а да би остварио ово право, родитељ или старатељ бебе дужан је да скупља фискалне рачуне који се односе на храну и опрему за бебу.

Захтев са фискалним рачунима подноси се надлежној организационој јединици Пореске управе Републике Србије, која после спроведеног поступка контроле у року од 30 дана издаје решење којим се утврђује право на повраћај ПДВ-а или решење којим се захтев одбија.

Храном и опремом за бебе, за чију набавку може да се оствари право на повраћај ПДВ-а, сматрају се: млеко за одојчад, кашице, креветац, колица, столица за храњење, столица за кола и пелене.

Родитељ или старатељ може да оствари рефундацију ПДВ-а највише у износу до 75.029,08 динара и то у првој години старости бебе до 42.873,76 динара, а од прве до друге године старости у износу до 32.155,32 динара, наводи се у саопштењу.

Први услов за остваривање права на повраћај је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од 1.028.970,29 динара.

Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од 25.081.150,62 динара.

Информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну за бебе, као и образац захтева налазе се на сајту Пореске управе Републике Србије http://www.purs.gov.rs/fizicka-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html.

број коментара 0 пошаљи коментар