Директори јавних предузећа без фотеља ако промовишу странке

Директори јавних предузећа у Србији биће разрешени дужности пре истека мандата уколико се докаже да су користили ресурсе предузећа на чијем су челу, а у сврху промоције политичких странака.

У Скупштинску процедуру ушао је Предлог Закона о допунама Закона о јавним предузећима, а њиме се уводе и додатни разлози за разрешење директора поред већ постојећих.

Како пише у допуни закона која је објављена на сајту Народне скупштине, новине се односе на коришћење ресурса јавног предузећа за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката.

Посебно је истакнута забрана коришћења службених просторија, возила и инвентара јавног предузећа без накнаде.

Забрањује се обављање било каквих активности везаних за промоцију политичких странака, као и за изборну кампању у радно време.

Није дозвољено ни вршење притиска на запослене и лица ангажована по другом основу у јавном предузећ, а у вези са подршком политичким субјектима или кандидатима на изборима.

Директор ће бити разрешен дужности и ако му је било познато да запослени или ангажовани по другом основу у јавном предузећу користи ресурсе тог предузећа за промоцију политичких странака или врши притисак на друге запослене, а није предузео радње за које је надлежан да то спречи.

Новчане казне од 50.000 до 150.000 динара

Предлогом закона допуњене су и казнене одредбе за прекршај одговорног лица у јавном предузећу.

Предвиђена је и казна за директоре, од 50.000 до 150.000 динара уколико се утврди да користи или му је било познато да се имовинa предузећа употребљавала у политичке сврхе.

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 10. до 31. октобра ове године.

Влада је након разматрања сугестија, утврдила Предлог закона о допунама Закона о јавним предузећима и послала га крајем прошле недеље Скупштини на усвајање.

број коментара 0 Пошаљи коментар