Uvoz robe

Odgovor na pitanje porodice Nikolić iz Nemačke o uvozu robe fizičkih lica.

Molimo vas da nas informišete kako se kreće plaćanje carine u procentima i dali i koliko imamo prava po osobi da prenesemo robu bez plaćanja carine i da li ta vrednost može da se spoji porodično, da li važi račun sa popustom, ako ga mi platimo u 50% da li se to tako priznaje za carinu?  Porodica Nikolić

U skladu sa važećim propisima fizička lica mogu unositi/uvoziti u našu zemlju isključivo robu namenjenu sopstvenim potrebama, koja nema komercijalni karakter. Osim na predmete ličnog prtljaga (koji ne podleže naplati uvoznih dažbina), domaći državljani oslobođeni su i od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju u putničkom prometu unose sa sobom, a koja je namenjena sopstvenim potrebama, i to u ukupnoj vrednosti te robe do 100 evra. Ukoliko je vrednost robe koja se unosi veća od 100 evra, plaćaju se uvozne dažbine na celokupnu vrednost, a ne samo na vrednost preko 100 evra. Ova povlastica ne odnosi se na robu koja nije deljiva. Takođe, kumuliranje povlastica nije propisano!

Carinjenje robe u putničkom prometu, za robu čija vrednost ne prelazi 3000 evra, može da se sprovede u tzv. „skraćenom postupku" (bez podnošenja jedinstvene carinske isprave), primenom jedinstvene carinske stope od 10% na utvrđenu vrednost robe u postupku carinjenja, kao i pripadajuće stope PDV (18% ili 8%).

Za robu koja se unosi u putničkom prometu, a čija vrednost prelazi 3000 evra, sprovodi se redovan postupak uvoza (uz podnošenje jedinstvene carinske isprave) kod nadležne carinarnice i uz primenu stopa propisanih Zakonom o carinskoj tarifi za konkretnu robu.

Takođe, za robu (bez obzira na njenu vrednpost) koju fizička lica unose u putničkom prometu, a izjasne se - deklarišu za carinjenje (cele ili dela robe) u redovnom postupku uvoza, primeniće se stopa carine utvrđena Carinskom tarifom.

Detaljnije informacije o sprovođenju carinskog postupka u putničkom prometu, kao i carinskim povlasticama za fizička lica, možete naći na zvaničnom sajtu Uprave carina, na adresi carina.rs

broj komentara 0 pošalji komentar