Manje srpskih đaka u Makedoniji

Ukupan broj srpkih đaka u Makedoniji je svake godine sve manji. Iako je problem nedostatka udžbenika rešen, tendencija opadanja interesovanja za školovanje na maternjem jeziku se nastavlja. Ne postoji srednja škola u Makedoniji sa nastavom na srpskom jeziku, uprkos zakonom obezbeđenim mogućnostima.

Nastava na srpskom jeziku u Makedoniji odvija se u tri osnovne škole, a ukupan broj srpkih đaka je svake godine sve manji. Poražavajući je podatak da će ove školske godine samo 191 osnovac pratiti ovu nastavu, a samo dvadeset tri đaka prvaka će nastavu pohađati na srpskom jeziku u školama u Starom Nagoričanu, Tabanovcu i Kučevištu, navodi se na internet prezentaciji srpskog - kulturnog centra "Spona" u Skoplju.

U Osnovnoj školi „Svetozar Marković" u Starom Nagoričanu, gde je nastava u svim razredima na srpskom jeziku, osnovno obrazovanje na svom maternjem jeziku stiče ukupno sedamdeset osam učenika od kojih je četrnaest prvaka.

U školi „Braća Ribar" u Tabanovcu prvi put u školsku klupu selo je samo četiri prvaka, a slična situacija je i u školi „Sv. Kirilo i Metodije" u Kučevištu.

Nažalost, činjenica je da se godinama unazad, deca srpske nacionalnosti uglavnom obrazuju na makedonskom jeziku, a jezik svojih predaka ne uče ni u porodici. Nastavnici i roditelji su do prošle godine navodili da je nedostatak udžbenika, osnovni problem u izvođenju ove nastave. Prema izjavama direktorki pomenutih škola, taj problem je sada prevaziđen jer su gotovo svi potrebni udžbenici prevedeni sa makedonskog na srpski jezik.

Republika Srbija je školama u Makedoniji u kojima se izvodi nastava na srpskom jeziku u više navrata donirala udžbenike i lektire, ali su se ove knjige uglavnom koristile kao dodatna literatura, zbog toga što nisu kompatibilne sa makedonskim obrazovnim sistemom.

Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje treba napomenuti da zbog nedovoljnog interesa učenika, ne postoji ni jedna srednja škola u Makedoniji sa nastavom na srpskom jeziku, uprkos mogućnosti koje su zakonom obezbeđene.

broj komentara 0 pošalji komentar